پیشنهادات ویژه

آفر وِیژه تا دوم مهرماه1400

از امروزتا پایان روز دوم مهر ماه 1400 آفر های زیر را برای میهمانان هتل ، که از طریق یکی از دفاتر رزرومان گرفته شده است در نظر گرفت ایم:

آفر ولادت امام رضا (ع)

آفر ویژه هتل بین المللی قصر